Gasketelwet

Gasketelwet

Met trots kunnen wij meedelen dat ook wij ons officiële certificaat BRL K25000, werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties, in ons bezit hebben.

vanaf 1 april 2023: Wat verandert er?

Onderhoud

Per 1 april 2023 gaat de Gasketelwet in. Vanaf dat moment mogen alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen. RvR Installatietechniek is volledig gecertificeerd en werkt volgens de richtlijnen van de Gasketelwet. Op deze pagina leest u wat deze wet precies inhoudt, waarom deze wet tot stand is gekomen en wat dit voor u betekent.

Wat is de Gasketelwet?

De nieuwe Gasketelwet schrijft voor dat vanaf 1 april 2023 alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs mogen werken aan gasverbrandingstoestellen. De bedrijven moeten beschikken over een bedrijfscertificaat en de monteurs over het certificaat Vakmanschap CO. Zonder deze certificering mogen installatiebedrijven en monteurs geen gasverbrandingsinstallaties plaatsen, onderhouden of repareren. Dat is strafbaar vanaf 1 april 2023.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 april 2023 mag u alleen nog een gecertificeerde installateur inschakelen voor het plaatsen, onderhouden en repareren van gasverbrandingstoestellen. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete. In het register Gasverbrandingsinstallaties kunt u zien welke installateurs gecertificeerd zijn.

Waarom de Gasketelwet?

De Gasketelwet is het resultaat van nieuwe inzichten over de gevaren van koolmonoxide. In 2015 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hierbij kwam naar voren dat veel koolmonoxide-incidenten ontstonden door verkeerd handelen of nalatigheid van onkundige monteurs. Ook bleek dat de helft van de ongelukken plaatsvindt bij moderne cv-installaties. Om de branche te professionaliseren, de veiligheid nog meer te waarborgen en het aantal ongelukken met koolmonoxide terug te dringen, heeft de Rijksoverheid besloten certificeringen verplicht te maken.

Is cv-ketel onderhoud wettelijk verplicht vanaf 1 april 2023?

Onderhoud is niet wettelijk verplicht, ook niet na de invoering van de Gasketelwet. Maar wij raden wel aan om uw cv-ketel regelmatig te laten onderhouden. Hierdoor heeft u minder kans op storingen, gaat de cv-ketel langer mee en blijft de cv-ketel energiezuinig werken. Ook kan periodiek onderhoud gevaarlijke situaties voorkomen, zoals koolmonoxidevergiftiging.

Er zijn brandverzekeringen en/of opstalverzekeringen die periodiek onderhoud aan de cv-ketel verplichten. Als u schade claimt, dan moet u kunnen aantonen dat de cv-ketel wordt onderhouden door een gecertificeerd installatiebedrijf.

Daarnaast is de garantie een belangrijke reden voor cv-ketel onderhoud. Cv-ketel fabrikanten schrijven voor hoe vaak de cv-ketel onderhouden moet worden. Als de cv-ketel niet volgens de voorschriften van de fabrikant wordt onderhouden, dan komt de garantie te vervallen.